• รับสมัครคนขับรถตู้
  • รับสมัครนักศึกษา1/2559
  • ตารางสอน2/2558
  • รับสมัครอาจารย์พิเศษ
  • ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา2/2557
  • เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 76
หน้า: 1 จาก 6
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6|
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 23 2016 15:50:52

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: March 31 2016 00:00:00

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษสาขาต่างๆ ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษสาขาต่างๆ ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษสาขาต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 15 2016 00:00:00

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 05 2016 21:18:02

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 25 2015 15:47:56

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 07 2015 22:19:39

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 13 2015 11:02:29

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 26 2015 14:15:37

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2558 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2558 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2558
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 26 2015 14:10:58

ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 07 2015 13:40:27

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญา ปี1/2558 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญา ปี1/2558 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญา ปี1/2558
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 04 2015 14:20:44

วันที่ 6 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครขอเชิญบุคลากรและอาจารย์พิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ วันที่ 6 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครขอเชิญบุคลากรและอาจารย์พิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ วันที่ 6 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครขอเชิญบุคลากรและอาจารย์พิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 05 2015 10:23:24

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 10 2015 14:31:11

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2558 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2558 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 16 2015 16:01:14

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2557 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2557 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2557
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: March 27 2015 13:16:43

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด