ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 49
หน้า: 1 จาก 4
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4|
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 6 มิถุนายน 2557 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 6 มิถุนายน 2557 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 6 มิถุนายน 2557
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: March 19 2014 00:00:00

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 05 2013 15:58:37

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 04 2013 00:00:00

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้เพื่อใช้ในราชการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้เพื่อใช้ในราชการ ตามรายการ ดังนี้ เช่ารถยนต์ตู้เพื่อใช้ในราชการ   ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้เพื่อใช้ในราชการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้เพื่อใช้ในราชการ ตามรายการ ดังนี้ เช่ารถยนต์ตู้เพื่อใช้ในราชการ   ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้เพื่อใช้ในราชการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้เพื่อใช้ในราชการ ตามรายการ ดังนี้ เช่ารถยนต์ตู้เพื่อใช้ในราชการ
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 29 2013 00:00:00

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2556 รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2556 รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 26 2013 00:00:00

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่องรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่องรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่องรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 1
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 09 2013 16:15:03

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554 - 2555 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554 - 2555 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554 - 2555
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 01 2013 16:30:00

ประกาศ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คสล. 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประกาศ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คสล. 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประกาศ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คสล. 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 17 2013 10:25:43

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 17 2013 00:00:00

ประกาศผลการสอบ การวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วันที่ 28 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยและตารางเรียนปรับพื้น ประกาศผลการสอบ การวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วันที่ 28 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยและตารางเรียนปรับพื้น ประกาศผลการสอบ การวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วันที่ 28 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยและตารางเรียนปรับพื้น
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 29 2013 16:49:04

ประกาศ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คสล. 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คสล. 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คสล. 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 29 2013 08:00:00

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย 1_255 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย 1_255 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย 1_255
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 23 2013 00:00:00

ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 17 2013 10:35:22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 04 2013 00:00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: March 26 2013 00:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด