• รับสมัครพนักงานราชการ
  • วันพ่อ2558
  • ร่างรัฐธรรมนูญ
  • บวช2558
  • ตารางสอนภาคเรียน1/2558
  • วันแม่
  • รับสมัครนักศึกษา_2558
  • ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา2/2557
  • เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 71
หน้า: 1 จาก 5
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5|
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 13 2015 11:02:29

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 26 2015 14:15:37

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2558 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2558 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2558
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 26 2015 14:10:58

ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 07 2015 13:40:27

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญา ปี1/2558 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญา ปี1/2558 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับอนุปริญญา ปี1/2558
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 04 2015 14:20:44

วันที่ 6 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครขอเชิญบุคลากรและอาจารย์พิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ วันที่ 6 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครขอเชิญบุคลากรและอาจารย์พิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ วันที่ 6 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครขอเชิญบุคลากรและอาจารย์พิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 05 2015 10:23:24

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 04 2015 00:00:00

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 10 2015 14:31:11

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2558 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2558 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 16 2015 16:01:14

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2557 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2557 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2557
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: March 27 2015 13:16:43

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2/2557(รอบที่ 2) ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2/2557(รอบที่ 2) ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2/2557(รอบที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 09 2015 15:16:34

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สมุทรสาคร ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สมุทรสาคร ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สมุทรสาคร
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 05 2015 17:00:00

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 20 2014 11:30:20

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดจำนวน 1 อัตราอัตราเงินเดือน 15,000 บาท วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดจำนวน 1 อัตราอัตราเงินเดือน 15,000 บาท วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดจำนวน 1 อัตราอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 04 2014 09:56:00

ประกาศวิทยาลัยชุมชน เรื่องให้ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2557 ส่งสมุดกิจกรรมนักศึกษา ประกาศวิทยาลัยชุมชน เรื่องให้ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2557 ส่งสมุดกิจกรรมนักศึกษา ประกาศวิทยาลัยชุมชน เรื่องให้ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2557 ส่งสมุดกิจกรรมนักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: October 31 2014 14:50:48

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด