บัญชีผู้ใช้

รหัสผ่านต้องการเป็นสมาชิก
คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

สุ่มภาพจากอัลบั้มภาพโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และตำราวิชาการ 6 มิ.ย. 58

komde
» ทดสอบเขียนเว็บบล๊อกครับ
admin
» เริ่มต้นการเขียนบล๊อก
admin
» ทดสอบระบบสร้างบล๊อก
<<อ่านบล๊อกทั้งหมด>>

15 July 2014
คู่มือการฝึกงาน ประจำภาคเรียน 1/2557
16 February 2012
คู่มือการเขียนโครงการวิชาการฝึกงาน
03 February 2012
แบบสรุปโครงการการเรียนรู้ของครูและนักศึกษาที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
03 February 2012
แบบฟอร์มโครงการเรียนรู้ของครูและนักศึกษาที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
11 January 2012
ระบบนำข่าว RSS ติดที่หน้า website ของท่าน
06 January 2012
ระเบียบการและใบสมัครเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2555
17 November 2011
ตารางเรียนสาขาการจัดการทั่วไป
30 June 2011
ตารางเรียนสาขาการปกครองท้องถิ่น
14 December 2010
ตารางเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14 December 2010
ตารางเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
<<ดูดาวน์โหลดทั้งหมด>>

วิทยาลัยชุมชนพังงา
วิทยาลัยชุมชนพังงา
เยี่ยมชมแล้ว: 1136 ครั้ง

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 173
ยังไม่ยืนยัน: 3
สมาชิกใหม่: loudtshi

ใช้งานวันนี้: 474
ออนไลน์: 2
ออนไลน์ สูงสุด: 107
สูงสุด ต่อวัน: 21591
เมื่อวาน: 4020
เดือนนี้: 48650
ทั้งหมด: 2701065
  • ลงทะเบียนเรียน2-2560
  • ตารางสอน 1-2560
  • ทรงพระเจริญ
  • เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชน
คำขวัญและพันธกิจ
Untitled Document คำขวัญ
“สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อคุณค่าแห่งชีวิต”

พันธกิจ(ปรับใหม่ 2558 - 2562)
1. ให้บริการวิชาการด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ (Project Base) พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตและบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน
2. บริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการรระดับประกาศนียบัตรเพื่อประกอบอาชีพ
3. พัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาระดับอนุปริญญาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน TQF
4. ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้