ระบบสารสนเทศ

หลักสูตรการศึกษา

Choose Images

อนุปริญญา

Choose Images

ประกาศนียบัตร

Choose Images

ฝึกอบรม

ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2 /2564

ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2 /2564

ตารางสอนประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการจัดการโลจิสติกส์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2564

Read more
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ – การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรีผลาของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหม่

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ – การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรีผลาของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหม่

รายงานวิจัยที่เผยแพร่ - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรีผลาของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหม่  https://drive.google.com/file/d/1OdYJfZO9UL-6VeQmLfnUe5nKn9YwFkq8/view?usp=sharing

Read more

รับสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) (ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ประกาศ/เรื่องแจ้ง

ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1 /2564

ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1 /2564

ตารางสอนประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการจัดการโลจิสติกส์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2564

Read more
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ Download ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เยียวยาให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ  ๑๕๐ ชั่วโมง ที่จัดอยู่ในช่วง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๑…

Read more

กิจกรรม

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศฯ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://iccs.thaijobjob.com

Read more
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2 /2562

ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2 /2562

ตารางสอนประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการศึกษาปฐมวัย

Read more
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา โดยมีสาขาดังต่อไปนี้1. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 1 คน2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน3. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2…

Read more

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) (ไฟล์เอกสาร)

Read more
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562)  รายละเอียด คลิ๊ก...

Read more

“คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาสพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง”