ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1 /2563

ตารางสอนประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการปกครองท้องถิ่น เปิดภาคเรียน เดือนกรกฏาคม 2563 สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการศึกษาปฐมวัย

By: admin No Comments July 31, 2020

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครอาจารย์พิเศษสอนระดับประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน(การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครอาจารย์พิเศษสอนระดับประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน(การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) ปีการศึกษา 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดาวน์โหลดใบสมัครอาจารย์พิเศษสอนระดับประกาศนียบัตรการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม คลิ๊ก

By: admin No Comments June 13, 2020

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเพื่อการเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปีการศึกษา พ.ศ. 2563

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเพื่อการเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 รายละเอียดประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร แบบขอรับทุนการศึกษา

By: admin No Comments May 25, 2020

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1M5eniDuFdPmSqtfuIzZBBUggAKRAl9v1/view?usp=sharing

By: admin No Comments May 7, 2020

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน – ดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน – ดาวน์โหลดแบบใบสมัคร

By: admin No Comments March 6, 2020

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

    ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

By: admin No Comments March 6, 2020