จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วันที 30 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยนายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments October 31, 2018

ประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่7/2561

วันจันทร์ที่  29 ตุลาคม 2561  เวลา  13.30 น. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่7/2561  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  

By: admin No Comments October 31, 2018

งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดกระซ้าขาว (สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่)

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและบุคลากร เข้าร่วมงาน ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561  ณ วัดกระซ้าขาว (สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่)

By: admin No Comments October 31, 2018

พิธีรับมอบ “เข็มบุรฉัตร” ซึ่ง กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ได้ทำพิธีมอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ แก่ราชการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พร้อมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบ “เข็มบุรฉัตร” ซึ่ง กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ได้ทำพิธีมอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ แก่ราชการฯ . สำหรับเข็มบุรฉัตร มีลักษณะเป็นรูปโล่หกเหลี่ยม ทำด้วยโลหะ ด้านบนทั้งสองด้าน ยาวด้านละ 0.9 เซนติเมตร ด้านข้างทั้งสองด้าน ยาวด้านละ 2.5 เซนติเมตร ด้านล่างทั้งสองด้านยาวด้านละ 1.0 เซนติเมตร หนาประมาณ

By: admin No Comments October 31, 2018

จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดอบรมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน สำนักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments October 5, 2018

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้)เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คันง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้)เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

By: admin No Comments October 1, 2018

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

By: admin No Comments October 1, 2018

ประกาศสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่องการใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอัตราการเรียกเก็บค่าบำรุง พ.ศ.2561

ตามมติที่ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เห็นชอบ ประกาศสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่องการใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอัตราการเรียกเก็บค่าบำรุง พ.ศ.2561 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม  

By: admin No Comments September 28, 2018

จัดอบรมอบรม ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรนาเกลือ

เมื่อวันที่ 3 กย. 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดอบรมอบรม ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรนาเกลือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาเกลือ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

By: admin No Comments September 21, 2018