ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

By: admin No Comments October 1, 2018

ประกาศสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่องการใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอัตราการเรียกเก็บค่าบำรุง พ.ศ.2561

ตามมติที่ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เห็นชอบ ประกาศสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่องการใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอัตราการเรียกเก็บค่าบำรุง พ.ศ.2561 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม  

By: admin No Comments September 28, 2018

จัดอบรมอบรม ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรนาเกลือ

เมื่อวันที่ 3 กย. 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดอบรมอบรม ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรนาเกลือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาเกลือ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

By: admin No Comments September 21, 2018

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุในชุมชนการทำผ้ามัดย้อม ภายใต้ โครงการรักษาและเชิดชูพร้อมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามหลัก ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่เศร้า กินข่าวอร่อย จัด ณ สำนักงานเทศบาลท่าจีน

By: admin No Comments September 20, 2018

จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเพื่ออนุมัติแบบและวัสดุอุปการณ์ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมงานไซต์ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 20 กย. 2561

By: admin No Comments September 20, 2018

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.นักวิชาการศึกษา จำนวน 9 อัตรา 2.นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา 3.นักวิชการเงินและบัญชีจำนวน 2 อัตรา 4.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา 5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

By: admin No Comments September 20, 2018

ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,296,000 บาท เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

By: admin No Comments August 30, 2017

ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) เพื่อใช้ในราชการจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,485,000.00 บาท เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

By: admin No Comments August 30, 2017