สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.นักวิชาการศึกษา จำนวน 9 อัตรา 2.นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา 3.นักวิชการเงินและบัญชีจำนวน 2 อัตรา 4.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา 5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

By: admin No Comments September 20, 2018

ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,296,000 บาท เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

By: admin No Comments August 30, 2017

ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) เพื่อใช้ในราชการจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,485,000.00 บาท เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

By: admin No Comments August 30, 2017