จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วันที 30 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยนายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments October 31, 2018

ประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่7/2561

วันจันทร์ที่  29 ตุลาคม 2561  เวลา  13.30 น. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่7/2561  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  

By: admin No Comments October 31, 2018

งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดกระซ้าขาว (สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่)

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและบุคลากร เข้าร่วมงาน ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561  ณ วัดกระซ้าขาว (สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่)

By: admin No Comments October 31, 2018

พิธีรับมอบ “เข็มบุรฉัตร” ซึ่ง กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ได้ทำพิธีมอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ แก่ราชการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พร้อมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบ “เข็มบุรฉัตร” ซึ่ง กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ได้ทำพิธีมอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ แก่ราชการฯ . สำหรับเข็มบุรฉัตร มีลักษณะเป็นรูปโล่หกเหลี่ยม ทำด้วยโลหะ ด้านบนทั้งสองด้าน ยาวด้านละ 0.9 เซนติเมตร ด้านข้างทั้งสองด้าน ยาวด้านละ 2.5 เซนติเมตร ด้านล่างทั้งสองด้านยาวด้านละ 1.0 เซนติเมตร หนาประมาณ

By: admin No Comments October 31, 2018

จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดอบรมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน สำนักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments October 5, 2018

จัดอบรมอบรม ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรนาเกลือ

เมื่อวันที่ 3 กย. 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดอบรมอบรม ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรนาเกลือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาเกลือ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

By: admin No Comments September 21, 2018

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุในชุมชนการทำผ้ามัดย้อม ภายใต้ โครงการรักษาและเชิดชูพร้อมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามหลัก ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่เศร้า กินข่าวอร่อย จัด ณ สำนักงานเทศบาลท่าจีน

By: admin No Comments September 20, 2018

จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเพื่ออนุมัติแบบและวัสดุอุปการณ์ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมงานไซต์ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 20 กย. 2561

By: admin No Comments September 20, 2018