By : admin October 1, 2018

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้)เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

Related Posts

Type your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *