By : admin September 20, 2018

จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2561

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.นักวิชาการศึกษา จำนวน 9 อัตรา
2.นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
3.นักวิชการเงินและบัญชีจำนวน 2 อัตรา
4.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://bcca.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Related Posts

Type your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *