ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1 /2563

ตารางสอนประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการปกครองท้องถิ่น เปิดภาคเรียน เดือนกรกฏาคม 2563 สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการศึกษาปฐมวัย

By: admin No Comments July 31, 2020

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนต่อสายอาชีพ รับทุน 2 ปี (อนุปริญญา) กสศ. เปิดประตูสู่โอกาส “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”ให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีศักยภาพเรียนต่อสายอาชีพตามประกาศสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คลิกเพื่อดูประกาศ  สร้างนวัตกรสายอาชีพ  เรียนในสาขาที่ชอบและใช่  ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ประเภททุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง แบ่งออกเป็นทุน

By: admin No Comments February 26, 2019

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 รายละเอียดเพิ่มเติม

By: admin No Comments January 4, 2019

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รายละเอียดเพิ่มเติม  

By: admin No Comments January 4, 2019

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าร่วมการแสดงกระตั้วแทงเสือ ในงานประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ครั้งที่2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  เข้าร่วมการแสดงกระตั้วแทงเสือ ในงานประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ครั้งที่2 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

By: admin No Comments December 7, 2018

การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้รับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่ง นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  เป็นประธานพิธีเปิดงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมินผล ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครโดยมี ท่านผศ.ปรานี พรรณวิเชียร   ผศ.ตวงรัก นันทวิสารกุลและนางสาวสุถิรา มั่นคง เป็นคณะกรรมการ การตรวจสอบและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments November 26, 2018

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ให้แก่ผู้ที่สนใจในชุมชนวัดนาโคก

วันที่ 13 พย. 2561  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 60 ชั่วโมง ให้แก่ ผู้ที่สนใจในชุมชนวัดนาโคก  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉรา โพธิ์ศรีวิไล เป็นวิทยากร ณ วัดนาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

By: admin No Comments November 26, 2018

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2561 โดยสมัครผ่านออนไลน์อย่างเดียวที่ https://iccs.thaijobjob.com สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ((**ไม่ต้องผ่านภาค ก.กพ.** มีเปิดสอบภาค ก.ของหน่วยงาน)) -ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 4 ตำแหน่ง ทั้งวุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท 1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 2.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 3.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

By: admin No Comments November 11, 2018