การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้รับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่ง นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  เป็นประธานพิธีเปิดงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมินผล ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครโดยมี ท่านผศ.ปรานี พรรณวิเชียร   ผศ.ตวงรัก นันทวิสารกุลและนางสาวสุถิรา มั่นคง เป็นคณะกรรมการ การตรวจสอบและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments November 26, 2018

จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วันที 30 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยนายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments October 31, 2018

ประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่7/2561

วันจันทร์ที่  29 ตุลาคม 2561  เวลา  13.30 น. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่7/2561  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  

By: admin No Comments October 31, 2018

พิธีรับมอบ “เข็มบุรฉัตร” ซึ่ง กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ได้ทำพิธีมอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ แก่ราชการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พร้อมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบ “เข็มบุรฉัตร” ซึ่ง กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ได้ทำพิธีมอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ แก่ราชการฯ . สำหรับเข็มบุรฉัตร มีลักษณะเป็นรูปโล่หกเหลี่ยม ทำด้วยโลหะ ด้านบนทั้งสองด้าน ยาวด้านละ 0.9 เซนติเมตร ด้านข้างทั้งสองด้าน ยาวด้านละ 2.5 เซนติเมตร ด้านล่างทั้งสองด้านยาวด้านละ 1.0 เซนติเมตร หนาประมาณ

By: admin No Comments October 31, 2018