ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1 /2563

ตารางสอนประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการปกครองท้องถิ่น เปิดภาคเรียน เดือนกรกฏาคม 2563 สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการศึกษาปฐมวัย

By: admin No Comments July 31, 2020

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครอาจารย์พิเศษสอนระดับประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน(การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครอาจารย์พิเศษสอนระดับประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน(การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) ปีการศึกษา 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดาวน์โหลดใบสมัครอาจารย์พิเศษสอนระดับประกาศนียบัตรการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม คลิ๊ก

By: admin No Comments June 13, 2020

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1M5eniDuFdPmSqtfuIzZBBUggAKRAl9v1/view?usp=sharing

By: admin No Comments May 7, 2020

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 รายละเอียด คลิ๊ก…

By: admin No Comments December 2, 2019

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562)  รายละเอียด คลิ๊ก…

By: admin No Comments October 3, 2019

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2562 – แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าคอมพิวเตอร์ ระยะยาว 3 ปี – แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ (รถตู้) เพื่อใช้ในราชการ ระยะยาว 5 ปี  

By: admin No Comments June 11, 2019

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิกลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

By: admin No Comments May 9, 2019