วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments November 11, 2018

ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและกลุ่มงานวิชาการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments November 11, 2018

จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วันที 30 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยนายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments October 31, 2018

งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดกระซ้าขาว (สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่)

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและบุคลากร เข้าร่วมงาน ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561  ณ วัดกระซ้าขาว (สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่)

By: admin No Comments October 31, 2018

พิธีรับมอบ “เข็มบุรฉัตร” ซึ่ง กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ได้ทำพิธีมอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ แก่ราชการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พร้อมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบ “เข็มบุรฉัตร” ซึ่ง กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ได้ทำพิธีมอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ แก่ราชการฯ . สำหรับเข็มบุรฉัตร มีลักษณะเป็นรูปโล่หกเหลี่ยม ทำด้วยโลหะ ด้านบนทั้งสองด้าน ยาวด้านละ 0.9 เซนติเมตร ด้านข้างทั้งสองด้าน ยาวด้านละ 2.5 เซนติเมตร ด้านล่างทั้งสองด้านยาวด้านละ 1.0 เซนติเมตร หนาประมาณ

By: admin No Comments October 31, 2018

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำเดือน กรกฏาคม 2561

By: admin No Comments October 25, 2018

จัดอบรมอบรม ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรนาเกลือ

เมื่อวันที่ 3 กย. 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดอบรมอบรม ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรนาเกลือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาเกลือ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

By: admin No Comments September 21, 2018

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุในชุมชนการทำผ้ามัดย้อม ภายใต้ โครงการรักษาและเชิดชูพร้อมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามหลัก ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่เศร้า กินข่าวอร่อย จัด ณ สำนักงานเทศบาลท่าจีน

By: admin No Comments September 20, 2018

จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเพื่ออนุมัติแบบและวัสดุอุปการณ์ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมงานไซต์ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 20 กย. 2561

By: admin No Comments September 20, 2018