ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,296,000 บาท เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

By: admin No Comments August 30, 2017

ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) เพื่อใช้ในราชการจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,485,000.00 บาท เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

By: admin No Comments August 30, 2017