งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำเดือน กรกฏาคม 2561

By: admin No Comments October 25, 2018

จัดอบรมอบรม ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรนาเกลือ

เมื่อวันที่ 3 กย. 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดอบรมอบรม ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรนาเกลือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาเกลือ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

By: admin No Comments September 21, 2018

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุในชุมชนการทำผ้ามัดย้อม ภายใต้ โครงการรักษาและเชิดชูพร้อมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามหลัก ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่เศร้า กินข่าวอร่อย จัด ณ สำนักงานเทศบาลท่าจีน

By: admin No Comments September 20, 2018

จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเพื่ออนุมัติแบบและวัสดุอุปการณ์ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมงานไซต์ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 20 กย. 2561

By: admin No Comments September 20, 2018

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.นักวิชาการศึกษา จำนวน 9 อัตรา 2.นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา 3.นักวิชการเงินและบัญชีจำนวน 2 อัตรา 4.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา 5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

By: admin No Comments September 20, 2018

ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,296,000 บาท เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

By: admin No Comments August 30, 2017

ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) เพื่อใช้ในราชการจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,485,000.00 บาท เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

By: admin No Comments August 30, 2017